logo Pensioen-coaching

Pensioen opbouwen - Samen vooruitkijken

Pensioen opbouwen wordt in Nederland gestuurd door wet- en regelgeving vanuit de overheid. Pensioen opbouwen is dus onderhevig aan allerlei spelregels die ook nog eens regelmatig veranderen.

Bij het opbouwen van pensioen zijn drie partijen belangrijk:

  1. Overheid
  2. Werkgever/Ondernemer
  3. Werknemer

Overheid

Nederland heeft een sociaal stelsel dat erg in beweging is. Dit komt door de maatschappelijke ontwikkeling die plaatsvindt. Denk daarbij aan het verminderen van de solidariteit en het aanpassen van de levensverwachting. In de volgende wetten komt ons basispensioen aan de orde:

Algemene Ouderdomswet (AOW)

De AOW zorgt voor een basisinkomen vanaf een door de overheid vastgestelde AOW-leeftijd. De aanvangsleeftijd van de AOW is veranderlijk en wordt vijf jaar voor je AOW-leeftijd bekend gemaakt. Stel, je bent nu 40 jaar oud. Dan ontvang je waarschijnlijk pas AOW vanaf de leeftijd van 69 jaar en 9 maanden.

De uitkering van de AOW is individueel. Als richtbedrag kun je uitgaan van 50% van het nettominimumloon als je met iemand samenwoont. Voor een alleenstaande is dat 70%.

Algemene Nabestaandenwet (ANW)

De ANW zorgt voor een inkomen na het overlijden van je partner. Deze uitkering is onder bepaalde voorwaarden en altijd tijdelijk en inkomensafhankelijk. Het is dus belangrijk om te weten of je aan de voorwaarden voor een ANW-uitkering voldoet. Ook hier is het richtbedrag 50% van het nettominimumloon voor een samenwonende en 70% voor een alleenstaande.


Werkgever

Welke mogelijkheden een werkgever heeft voor een pensioenregeling voor zijn medewerkers is sterk afhankelijk van de branche waarin de werkgever actief is. In een aantal gevallen is een werkgever verplicht aangesloten bij een zogenaamd Bedrijfstakpensioenfonds, vaak ook voortkomend uit een overkoepelende collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Het is dus belangrijk om dat te onderzoeken en vast te stellen. Als aansluiting verplicht is, meld je dan aan bij het BPF. Als je dat verzuimt kan met terugwerkende kracht een aanmelding verplicht worden gesteld met mogelijk vervelende financiële gevolgen.

Als geen sprake is van een verplichting ontstaat de mogelijkheid om zelf een pensioenregeling te treffen voor de medewerkers. Een pensioenregeling kun je op verschillende manieren inkleden.

  • Gegarandeerde uitkering of beschikbare premie
  • Pensioenkapitaal opbouwen door middel van garantie of beleggen
  • Risico's verzekeren m.b.t. overlijden en arbeidsongeschiktheid
  • Eigen bijdrage
Lees verder
pensioen doelgroep werkgever

pensioen doelgroep ondernemer

Ondernemer

Pensioen opbouwen voor de ondernemer is afhankelijk van een aantal factoren. We beginnen met de rechtsvorm van de onderneming. Een Eenmanszaak of Vennootschap onder Firma kent andere fiscale spelregels dan de Besloten Vennootschap. Voor de DGA geldt dat er twee fiscale mogelijkheden zijn om pensioen op te bouwen: pensioen en lijfrente. Een ZZP-er maakt gebruik van de lijfrente mogelijkheden. Let wel, de Belastingdienst betaalt altijd mee. Ga dus pas netto sparen als je gebruik hebt gemaakt van de fiscale ruimte.

Tenslotte, jouw timing van pensioen opbouwen. De Belastingdienst snapt dat je niet direct na het oprichten van je bedrijf vol in pensioen gaat investeren. Als ondernemer mag je binnen de spelregels met terugwerkende kracht pensioen opbouwen.

Nabestaanden

Het is essentieel om een goede keuze te maken voor je nabestaanden! Pensioen opbouwen doe je voor jezelf en voor je partner. Zorgeloos genieten van je oude dag. Maar zorg er ook voor, dat als jij onverhoopt komt te overlijden, dat je partner en kinderen vooruit kunnen met hun leven. Je merkt dat de overheid zich op dit gebied steeds meer terugtrekt.

Lees verder


Werknemer

Als werknemer ben je ook zelf verantwoordelijk voor je pensioen. Alleen leunen op overheidsvoorzieningen en de door jouw werkgever gekozen pensioenregeling is niet voldoende. Veel pensioenregelingen gaan niet meer uit van de maximale pensioen opbouw maar bieden vaak wel de ruimte om als werknemer bij te sparen en bij te verzekeren.

Een alternatief is om gebruik te maken van je jaarruimte. Er zijn dus zeker mogelijkheden om pensioen op te bouwen, dan wel te verbeteren. Én fiscaal vriendelijk.

Lees verder
pensioen doelgroep werknemer

Om meer duidelijkheid te krijgen:
www.mijnpensioenoverzicht.nl
www.svb.nl