logo Pensioen-coaching
ondernemer en pensioen
Niels, 43 jaar
ondernemer


Pensioen...

Mijn bedrijf is toch
mijn pensioen?

Ondernemer

Je bedrijf kan een goede basis zijn voor je pensioen. Echter weet je nooit zeker hoe jouw zakelijke toekomst eruit ziet en hoe jouw bedrijf zich ontwikkelt. Zorg daarom voor meerdere inkomensbronnen zodat je op je pensioendatum minder afhankelijk bent van je bedrijf. Spreiding is belangrijk. Pensioen opbouwen geeft simpelweg meer zekerheid over je toekomstige inkomen. Het kan je zelfs helpen om eerder te stoppen met werken. En de Belastingdienst helpt altijd mee, of je nu DGA of ZZP'er bent.

Zekerheid en zorg voor je nabestaanden is vaak een onderbelicht onderwerp. Ons sociale stelsel in Nederland is helaas niet meer zo vertrouwd sterk als vroeger. Wat betekent dat voor het gezinsinkomen als jij onverhoopt komt te overlijden of arbeidsongeschikt raakt? Hoe kunnen je nabestaanden dan verder met hun leven?

Zorg voor een goed en zeker inkomen voor jezelf, je partner en kinderen. Wacht niet langer!

Hoe?

Maar waar begin ik? Wat is er mogelijk? Aan welke kosten moet ik denken? Wat levert het op? Waar moet ik allemaal rekening mee houden?

Wat?

Een pensioenregeling kent vele varianten. Je moet daarom keuzes maken. De basis is sparen voor je pensioen en risico's afdekken ingeval van overlijden en arbeidsongeschiktheid. Omdat de financiële én de persoonlijke belangen groot zijn, is een goede begeleiding erg belangrijk.

Wie?

Pensioen-Coaching helpt jou vanaf het begin tot het eind met het samenstellen van een maatwerk pensioenregeling. We zorgen voor een volwaardig pensioen zodat jouw inkomen ook na je pensioen op peil blijft. We zijn volledig onafhankelijk en werken graag transparant en overzichtelijk. Duidelijkheid aan de voorkant, zowel over het proces als de prijs. Zie onze werkwijze. Jij weet waar je aan toe bent. Samen vooruitkijken noemen we dat!

 

 

Pensioen-Coaching verzorgt alle pensioen gerelateerde activiteiten voor jou als ondernemer, zoals:

 • Inzichtelijk maken pensioenmogelijkheden (lijfrente/pensioen)
 • Adviestraject pensioenregeling voor de DGA/ZZP-er
 • Nabestaandenverzekering
 • Inkoop pensioen met terugwerkende kracht
 • Eerder stoppen met werken
 • Uitstellen pensioen
 • Adviestraject direct ingaand pensioen
 • Afstorten Fiscale Oudedagsreserve (FOR)
 • Actuariële pensioenberekeningen
 • Begeleiding bij echtscheiding; actuariële pensioenberekeningen keuzemogelijkheden
 • Begeleiding en advies bij waardeoverdracht
 • Beheeractiviteiten pensioenregeling (jaarlijkse salariswijzigingen, wijziging premie, wijziging gezinssituatie, e.d.)
 • Jaarlijks actief onderhoud pensioenregeling

 

Meer ondernemers gingen je voor. Lees hier hun ervaringen met Pensioen-Coaching: