logo Pensioen-coaching

Pensioenakkoord

Het pensioenakkoord (Wet toekomst pensioenen) is een overeenkomst tussen verschillende belanghebbenden, zoals de overheid, ondernemers, werkgevers en werknemers, waarin afspraken zijn gemaakt over onze pensioenregelingen. Deze afspraken hebben betrekking op verschillende aspecten van het pensioenstelsel, zoals de pensioenleeftijd, de hoogte van de pensioenuitkeringen, de vorm van de pensioenopbouw, de vorm van het nabestaandenpensioen, de financiering van pensioenen, de verdeling van risico's tussen werkgevers en werknemers, enzovoort.

E-boek over pensioenakkoord

Wil je meer informatie over het pensioenakkoord en hoe het invloed heeft op jouw pensioen? Dan verwijzen we je graag door naar ons zelfgeschreven E-boek! Het is een toegankelijk en informatief E-boek, met praktische invalshoeken, onze mening, grafische uitwerkingen en een plan van aanpak.

Heb je behoefte aan een verdere toelichting of vragen? We organiseren een gratis lezing in het Textielmuseum, kijk maar even of de datum je past. Veel leesplezier!

Liever direct meer informatie over het pensioenakkoord en hoe je hier als ondernemer, werkgever of werknemer mee omgaat? Aarzel dan niet om direct contact met ons op te nemen. Pensioen-Coaching staat klaar om je verder te helpen!


pensioen-coaching e-boek

Download E-boek


Wat staat er in een pensioenakkoord?

In het pensioenakkoord worden verschillende aspecten van het pensioenstelsel behandeld, afhankelijk van de specifieke behoeften, uitdagingen en doelstellingen van de betrokken partijen.

Veel voorkomende onderwerpen in het pensioenakkoord zijn:

Pensioenleeftijd

Het pensioenakkoord bepaalt of de pensioen- en of AOW leeftijd wordt verhoogd, verlaagd of flexibeler wordt gemaakt. Deze pensioenregelingen worden ingevoerd om rekening te houden met demografische veranderingen, zoals vergrijzing, of om de financiële duurzaamheid van het pensioenstelsel te waarborgen.

Pensioenuitkeringen

Afspraken over de hoogte van de pensioenuitkeringen en de wijze waarop deze worden geïndexeerd of aangepast aan inflatie. Dit kan ook betrekking hebben op eventuele garanties of vaste uitkeringsniveaus voor gepensioneerden.

Pensioenbijdrage

Het pensioenakkoord bevat richtlijnen voor de financiering van pensioenen, waaronder premiebetalingen door werkgevers en werknemers, beleggingsstrategieën van pensioenfondsen en de rol van de overheid (fiscaal).

Risicodeling

Het pensioenakkoord bevat overeenkomsten over hoe risico's binnen het pensioenstelsel worden verdeeld tussen werkgevers, werknemers en pensioenuitvoeders.

Transparantie

Het pensioenakkoord bevat afspraken over het verstrekken van duidelijke en begrijpelijke informatie aan deelnemers over hun pensioenopbouw, de financiële gezondheid van het pensioenfonds en mogelijke veranderingen in de pensioenregelingen.

De exacte invulling van een pensioenakkoord kan variëren, afhankelijk van factoren, zoals politieke, economische, sociale omstandigheden, verschillende belangen of uitdagingen van het pensioenstelsel.

Hoe werkt het pensioenstelsel?

Het pensioenstelsel functioneert door middel van pensioenopbouw (Link implementeren) gedurende het werkzame leven, waarbij werknemers premies betalen die worden beheerd en geïnvesteerd door pensioenfondsen of -verzekeraars. Deze fondsen bouwen pensioenvermogen op, dat wordt gebruikt om pensioenuitkeringen te verstrekken bij pensionering. Toezichthoudende instanties zorgen voor naleving van wet- en regelgeving en bescherming van de belangen van deelnemers. Het pensioenakkoord sluit nauw aan op het pensioenstelsel door afspraken te maken over de regels en voorwaarden waaronder het pensioenstelsel functioneert. Het heeft als doel een toekomstbestendig pensioenstelsel te creëren dat voldoet aan de behoeften van alle betrokken partijen.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen in het pensioenakkoord van 2023?

De belangrijkste veranderingen in het pensioenakkoord van 2023 hebben invloed op de pensioenuitkeringen, premies en de leeftijd waarop mensen in aanmerking komen voor een pensioenuitkering. Ook is er een essentiele verandering in de pensioenopbouw. Het nabestaandenpensioen wijzigt ook drastisch. De leeftijd waarop men kan beginnen met het opbouwen van pensioen wordt verlaagd naar 18 jaar. Dit betekent dat werkgevers ook voor jongere werknemers pensioenpremies moeten gaan afdragen. Daarnaast stijgt de AOW-leeftijd verder naar 67 jaar, en deze stijging zal geleidelijk worden doorgevoerd.