logo Pensioen-coaching
werknemer en pensioen
 


Pensioen...

Waarom moet ik daar nu
al over nadenken?

Simone, 28 jaar
werknemer

Werknemer

Over pensioen nadenken? Waarom niet. We horen vaak "Ik leef nu!". Daar is geen speld tussen te krijgen, geniet ervan. Maar als je straks ook in het nu wil leven, moet je nu wel iets doen.

Heeft je werkgever een pensioenregeling? Hoe ziet deze regeling eruit? Zijn er mogelijkheden om bij te sparen? Wat is er geregeld als ik kom te overlijden of arbeidsongeschikt raak? Welke keuzes kan ik zelf maken?

Kan ik mijn werkgever bewegen om pensioen toe te zeggen? Hoe doe ik dat?

Hoe kan ik zelf pensioen opbouwen? Wat zijn de mogelijkheden? Is de premie fiscaal aftrekbaar? Wat levert het mij op?

We worden steeds ouder. De AOW leeftijd stijgt maar door. De netto AOW uitkering is gelijk aan 70% van het netto minimumloon. Kan ik eerder stoppen met werken? Wat is daarvoor nodig?

Pensioen uitkeren

Maar ook als je de pensioengerechtigde leeftijd nadert, is het belangrijk om goed na te denken over jouw pensioen. Waar heb jij en je partner behoefte aan? Alleen ouderdomspensioen omdat je partner zelf een goed pensioen heeft opgebouwd? Of de eerste jaren een wat hogere uitkering dan daarna? Welke partij biedt de hoogste uitkering?

Hoe?

Maar waar begin je? Wat is er mogelijk? Aan welke kosten moet je denken? Wat levert het op? Waar moet je allemaal rekening mee houden?

Wat?

Een pensioenregeling kent vele varianten. Je moet daarom keuzes maken. De basis is sparen voor je pensioen en risico's afdekken ingeval van overlijden en arbeidsongeschiktheid. Omdat de financiële én de persoonlijke belangen groot zijn, is een goede begeleiding erg belangrijk.

Wie?

Omdat de financiële én de persoonlijke belangen groot zijn, is een goede begeleiding erg belangrijk. Pensioen-Coaching helpt jou vanaf het begin tot het eind met het samenstellen van een passende oplossing. We zijn volledig onafhankelijk en werken graag transparant en overzichtelijk. Duidelijkheid aan de voorkant, zowel over het proces als de prijs. Zie onze werkwijze. Jij weet waar je aan toe bent. Samen vooruitkijken noemen we dat!

 

 

Pensioen-Coaching verzorgt alle pensioen gerelateerde activiteiten voor jou als werknemer, zoals:

 • Inzichtelijk maken van de mogelijkheden (lijfrente/bijsparen pensioen)
 • Pensioenfoto; inzichtelijk maken actuele pensioensituatie
 • Adviestraject lijfrenteverzekering of bankspaarproduct
 • Nabestaandenverzekering
 • Advies over bijsparen binnen pensioenregeling van werkgever
 • Eerder stoppen met werken
 • Uitstellen pensioen
 • Adviestraject direct ingaand pensioen
 • Begeleiding bij echtscheiding; actuariële berekeningen keuzemogelijkheden
 • Begeleiding en advies bij waardeoverdracht
 • Beheeractiviteiten pensioenregeling (wijziging premie, wijziging gezinssituatie, e.d.)
 • Jaarlijks actief onderhoud pensioenregeling

 

Meer werknemers gingen je voor. Lees hier hun ervaringen met Pensioen-Coaching: