logo Pensioen-coaching

Blogsectie

Ons vak is altijd in beweging. In onze blog's schrijven wij over ons vak pensioenen, leggen we zaken helder uit en geven wij onze mening. Allerlei van belang zijnde onderwerpen komen aan bod. Heb je na het lezen nog vragen? Neem dan even contact met ons op!


Gelden voor Domino's Pizza andere spelregels? Nee dus!

Algemeen   /   07 december 2022   /  A+ | a-

Geldt voor Domino's Pizza  andere spelregels?

Heeft u het meegekregen in de Pers? Domino's Pizza vond dat men voor de pensioenregeling niet hoefde aan te sluiten bij het BedrijfstakPensioenFonds voor de Detailhandel. Na een ellenlange procedure heeft de Hoge Raad besloten dat toch echt wel de situatie is. Hieronder de uitwerking van de casus. Interessant!

Stukje achtergrond
In Nederland kennen we ruim 200 pensioenfondsen. U weet wel ABP, Zorg en Welzijn, Philips,...   Jaarlijks is onze opdracht van de AFM om te toetsen of ook jouw bedrijf zou moeten toetreden tot een pensioenfonds. En eigenlijk zouden we de AFM daar niet voor nodig moeten hebben. Het is onze en jouw directe verantwoordelijkheid. Want de schade is echt gigantisch en heeft tot heel veel financiele ellende geleid. Failissementen werden regelmatig uitgesproken met deze casus als grondslag.

Iedereen kent de pizzaketen Domino’s Pizza wel. Onlangs is deze pizzaketen in het nieuws geweest vanwege een procedure. Het ging om een verplichte deelname van de franchisenemers aan het bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel (Bpf Detailhandel). Het Hof heeft de vraag beantwoord: is er sprake van detailhandel bij deze pizzaketen?

Wanneer er inderdaad sprake is van een verplichte deelname aan het bedrijfstakpensioenfonds, dan is Domino’s Pizza verplicht om pensioenpremies af te dragen voor haar werknemers tot wel 20 jaar terug.

In deze procedure vorderen de franchisenemers  van de pizzaketen een verklaring voor recht dat zij niet verplicht kunnen worden om aan te sluiten bij Bpf Detailhandel. De franchisenemers stellen dat ze helemaal geen detailhandel uitoefenen in de zin van het verplichtstellingsbesluit omdat zij geen wederverkopers zijn,  pizza’s geen waren en hun vestigingen geen winkels zijn.

In de verplichtstelling van Bpf Detailhandel staat dat detailhandel wordt omschreven als ‘’het bedrijf van het kopen en aan particulieren verkopen van waren’’. Het geschil gaat er dus over of pizza’s waren zijn en of het dezelfde waren betreft tijdens de koop en verkoop.

In eerste aanleg komt de rechtbank tot de conclusie dat pizza’s inderdaad waren zijn. De reden daarvoor is dat in de taalkundige betekenis van het woord ‘waren’ ook ‘etenswaar’ valt te lezen . Daarbij zijn er in de regeling wel enkele gevallen genoemd die geen waren zijn, bijvoorbeeld benzine, maar etenswaar is niet uitdrukkelijk uitgesloten. Er is geen reden om aan te nemen dat pizza’s geen waren zijn.

Wat betreft de vraag of het om ‘dezelfde’ waren gaat tijdens de koop en verkoop, komt de rechtbank ook tot de conclusie dat dit het geval is. Hoewel de ingekochte ingrediënten nog geen pizza’s zijn bij de inkoop, doet dit er niet aan af dat het verkochte product uiteindelijk wel nagenoeg hetzelfde is. Daarbij ligt het zwaartepunt van de bedrijfsactiviteiten volgens de rechtbank bij de verkoop en bezorging van de pizza’s.

De franchisenemers gaan in hoger beroep tegen deze uitspraak van de rechtbank. De franchisenemers voeren wederom aan dat ze het woord ‘waren’ te onduidelijk geformuleerd vinden in de regeling maar het Hof gaat hier niet in mee en gebruikt zowel een taalkundige als de cao-norm ter interpretatie en komt ook tot de conclusie dat pizza’s waren zijn.

Uiteindelijk trekt Domino’s Pizza in dit geschil aan het kortste eind en is het bedrijf verplicht om haar werknemers aan te sluiten bij Bpf Detailhandel.

Deze uitspraak van het Hof laat stof opwaaien. Er zijn commentatoren die vinden dat de verplichtstelling van het pensioenfonds Detailhandel wel heel ver wordt opgerekt.

Anderzijds zijn er ook geluiden bekend van critici die de aansluiting terecht vinden: veel fastfoodketens zijn aangesloten bij Bpf Horeca, maar nu deze pizzaketen daar kennelijk niet onder valt door slimme aanpassingen in de activiteiten, ligt een ander pensioenfonds automatisch op de loer. 
 


En wat vinden wij hiervan?

Mogen de werknemers van Domin's ook doorrijden voor Rood licht? Hebben ze 100 vrije dagen per jaar? Hoeven ze zich niet te houden aan andere Nederlandse wetgeving? Nee dus! Waarom men hier denkt de Nederlandse spelregels niet te hoeven toepassen is een raadsel. Amerikaanse hooghartigheid? Arrogantie zelfs? Beperkt aanpassingsvermogen?

Domino's staat hopelijk niet model voor jouw bedrijfsvoering. Ben actief, bewust en alert op dit risico. En investeer met een glimlach jaarlijks jouw en onze tijd om dit risico buiten te sluiten. Klanten die ons dit werk niet laten doen, ze zijn er helaas, verzoeken we toch echt om met een andere adviseur te gaan samenwerken. Want dit risico willen wij niet op onze en jouw schouders laten,....


 

Top
Bel of mail ons!