logo Pensioen-coaching

Blogsectie

Ons vak is altijd in beweging. In onze blog's schrijven wij over ons vak pensioenen, leggen we zaken helder uit en geven wij onze mening. Allerlei van belang zijnde onderwerpen komen aan bod. Heb je na het lezen nog vragen? Neem dan even contact met ons op!


Duur foutje,.....

Algemeen   /   05 december 2022   /  A+ | a-


Een administratieve fout kost A.s.r. 250.000 euro. De Rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat de eiser (zoon) niet van het onjuiste bedrag op de levensverzekering kon weten. Een duur foutje,....  Lees maar verder.

Het gaat in deze zaak over een fout op de polis van een levensverzekering. De vader heeft deze verzekering in 1968 afgesloten op het leven van zijn zoon . Op de polis (met vader als verzekeringsnemer en zoon als verzekerde) is bij aanvang het juiste verzekerde kapitaal van € 5.000 gulden vermeld. Vanaf 1997 is echter een verzekerd kapitaal van € 550.300,- gulden vermeld. Deze vergissing met het hoge bedrag heeft a.s.r. (door een geautomatiseerd systeem) vanaf 1997 tot in 2019 meerdere keren gemaakt.

In 2000 heeft de zoon samen met zijn vader aan a.s.r. gevraagd om de tenaamstelling van de verzekeringsnemer te wijzigen (van vader naar zoon). Hierna zijn de rechten uit de verzekering van vader op zoon overgegaan.
In 2001 heeft de zoon samen met zijn echtgenote een aflossingsvrije hypotheek afgesloten met de polis (met het hoge bedrag) als onderpand. Deze hypotheek (bij de ING) van € 220.000,-  euro moet hij in 2038 terugbetalen. Dat is een probleem voor hem omdat de polis (met een eindkapitaal van € 2.531,-) dat bedrag bij lange na niet dekt. Op 17 september 2018 heeft  a.s.r. namelijk laten weten dat bij poliscontrole is gebleken dat het (hoge) bedrag op de polis niet juist is en zij heeft hem een nieuwe polis gestuurd met een verzekerd kapitaal van (maar) € 2.531,- euro.
Geen bierviltje
Naar het oordeel van de rechtbank zijn er meerdere aanwijzingen die het standpunt van de zoon ondersteunen dat hij daadwerkelijk heeft vertrouwd op de juistheid van de polis met het hoge bedrag:
De vorm van de verklaring of gedraging waarop afgegaan wordt. Het gaat hier niet om de achterkant van een ‘bierviltje’ maar om een polis.
In de handeling zelf (het afsluiten van aflossingsvrije hypotheek met de polis als onderpand) ligt het vertrouwen in de juistheid van inhoud van de polis besloten. Ook de hypotheeknemer (ING) is hier van uitgegaan. Het ligt ook niet zo voor de hand dat de zoon en ING als zij de werkelijke waarde wisten dit risico hadden genomen.

De zoon heeft toegelicht dat hij weinig contact met zijn vader had, dat zijn ouders zijn gescheiden toen hij 1,5 jaar was en dat hij bij zijn moeder is blijven wonen en dat in 2001 het contact met zijn vader helemaal verbroken is. Het is dus heel goed mogelijk dat zijn vader hem nooit iets over de juiste waarde van de polis heeft verteld.
De rechtbank gebiedt a.s.r. tot nakoming van de tot 17 september 2018 geldende verzekeringspolis, inhoudende betalingen op 1 mei 2033 van een bedrag van € 249.715,25 en in het geval vóór 1 mei 2033 overlijdt onmiddellijke betaling van een bedrag van 249.715,25 euro aan de erven van de zoon.

Kostbaar foutje,……
 
Top
Bel of mail ons!