logo Pensioen-coaching

Blogsectie

Ons vak is altijd in beweging. In onze blog's schrijven wij over ons vak pensioenen, leggen we zaken helder uit en geven wij onze mening. Allerlei van belang zijnde onderwerpen komen aan bod. Heb je na het lezen nog vragen? Neem dan even contact met ons op!


Gelden voor Booking.com andere spelregels? / Onderhoud Pensioen-Coaching

Werkgeverspensioen   /   19 april 2021   /  A+ | a-

Geldt voor Booking.com andere spelregels?

Heeft u het meegekregen in de Pers? Booking.com vond dat men voor de pensioenregeling niet hoefde aan te sluiten bij het BedrijfstakPensioenFonds voor de Reisbranche. Na een ellenlange procedure heeft de Hoge Raad besloten dat toch echt wel de situatie is. Hieronder de uitwerking van de casus. Interessant! Maar ook voor onze dagelijkse onderhoudsprocedure.

In Nederland kennen we ruim 200 pensioenfondsen. U weet wel ABP, Zorg en Welzijn, Philips,...   Jaarlijks is onze opdracht van de AFM om te toetsen of ook jouw bedrijf zou moeten toetreden tot een pensioenfonds. En eigenlijk zouden we de AFM daar niet voor nodig moeten hebben. Het is onze en jouw directe verantwoordelijkheid. Want de schade is echt gigantisch en heeft tot heel veel financiele ellende geleid. Failissementen werden regelmatig uitgesproken met deze casus als grondslag.


Hoezo dan? Wat doen jullie dan?

Stel, je hebt een keurige pensioenregeling bij een pensioenuitvoerder als ASR. Premie wordt keurig betaald, werknemers zijn tevreden, echt een arbeidsvoorwaarde met toegevoegde waarde. Bij het jaarlijks onderhoud checken we de activiteiten. En wat blijkt, deze zijn een beetje gewijzigd. Men is namelijk met een activiteit gestart die past bij een van de vele pensioenfondsen. Je had je daar moeten aanmelden, maar omdat je het niet wist, heb je het niet gedaan.

Geen punt, het is onze rol om dit jaarlijks met je af te stemmen. Maar stel dat we dat allebei niet doen. Wat kan dan ontstaan?
Nou, tijdens een controle van het pensioenfonds wordt jij aangeschreven, want de activiteiten passen bij de werkingssfeer. Dan ben je verplicht om aan te sluiten, en vaak met terugwerkende kracht. De premies bij ASR zijn keurig betaald en geinvesteerd, dus die regeling loopt. De premies van het Pensioenfonds zijn afhankelijk van de soort pensioenregeling natuurlijk, maar in vrijwel all
e gevallen heel, veel hoger! En men mag en gaat met terugwerkende kracht, soms wel 10 jaar (!), die premies van toepassing verklaren. En direct af te financieren,.....

Dus, samenvattend, laat ons die controle doen, we zetten samen het Vinkje dat er geen aansluiting nodig is en voorkom een hoop financiele ellende! Booking.com is zo'n werkgever waar geen controle en afstemming plaats vond.

Uitspraak Hoge Raad 9 april 2021

Hieronder een samenvatting van de uitspraak.

In dit geding vordert Bpf Reisbranche een verklaring voor recht dat Booking.com, met ingang van 1 januari 1999 dan wel een latere datum, verplicht is deel te nemen aan Bpf Reisbranche. Zij legt daaraan ten grondslag dat Booking.com is aan te merken als reisagent als bedoeld in het verplichtstellingsbesluit en als (online) reisagent als bedoeld in het wijzigingsbesluit 2015, omdat zij bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van reizen.

Booking.com betwist dat zij bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van reizen en dat zij dus onder de omschrijving van (online) reisagent valt, en heeft daarnaast een aantal andere verweren tegen de vordering aangevoerd.

De kantonrechter heeft de vordering van Bpf Reisbranche afgewezen op de grond dat van bemiddeling bij de totstandkoming van een reisovereenkomst geen sprake is.

Voor de beantwoording van de vraag of Booking.com een (online) reisagent is in de betekenis van het verplichtstellingsbesluit, is beslissend of haar bedrijfsactiviteit valt onder de omschrijving bemiddelt bij het tot stand komen van overeenkomsten op het gebied van reizen in de ruimste zin des woords, waaronder worden begrepen overeenkomsten inzake vervoer, verblijf en pakketreizen.

Op grond van de door het hof vastgestelde feiten en hetgeen hiervoor is overwogen staat vast:

  • Dat Booking.com een online reserveringsplatform exploiteert waarop accommodaties van accommodatiehouders (aanbieders) worden getoond,

  • Dat klanten op die website, door gebruik te maken van daarop aanwezige digitale faciliteiten, een accommodatie van die aanbieders kunnen boeken,

  • Dat de administratieve verwerking van de boeking geschiedt doordat Booking.com via haar website de reserveringsgegevens aan de aanbieder verstrekt en de bevestiging aan de reiziger,

  • Dat Booking.com een commissie van de aanbieder ontvangt nadat de klant bij de accommodatie van de aanbieder heeft verbleven of gebruik heeft gemaakt van de service of het product.

Een en ander laat, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, geen andere conclusie toe dan dat Booking.com in de uitoefening van haar bedrijf bemiddelt bij het tot stand komen van overeenkomsten op het gebied van reizen’, en dus een (online) reisagent is, een en ander zoals bedoeld in het verplichtstellingsbesluit.

En wat vinden wij hiervan?

Mogen de werknemers van Booking ook doorrijden voor Rood licht? Hebben ze 100 vrije dagen per jaar? Hoeven ze zich niet te houden aan andere Nederalandse wetgeving? Nee dus! Waarom men hier denkt de Nederlandse spelregels niet te hoeven toepassen is een raadsel. Amerikaanse hooghartigheid? Arrogantie zelfs? Beperkt aanpassingsvermogen?

Booking.com staat hopelijk niet model voor jouw bedrijfsvoering. Ben actief, bewust en alert op dit risico. En investeer met een glimlach jaarlijks jouw en onze tijd om dit risico buiten te sluiten. Klanten die ons dit werk niet laten doen, ze zijn er helaas, verzoeken we toch echt om met een andere adviseur te gaan samenwerken. Want dit risico willen wij niet op onze en jouw schouders laten,....
 

Top
Bel of mail ons!