logo Pensioen-coaching

Blogsectie

Ons vak is altijd in beweging. In onze blog's schrijven wij over ons vak pensioenen, leggen we zaken helder uit en geven wij onze mening. Allerlei van belang zijnde onderwerpen komen aan bod. Heb je na het lezen nog vragen? Neem dan even contact met ons op!


Geen Partnerpensioen? Kan dat zomaar?

Pensioen   /   20 september 2021   /  A+ | a-
Partnerpensioen; ook hier weer is communicatie essentieel!

Helaas hadden we deze zomer een soortgelijke zaak als hieronder staat beschreven. Samenvattend: Werknemers, ex-werknemer, gepensioneerden, echt iedereen heeft baat bij goede uitleg van de pensioenuitvoerder. Is die uitleg onduidelijk, schakel dan actief, vooraf en voor uit dienst tredeing een adviseur in om de talloze keuzes én consequenties door te spreken.


Pensioenuitvoerders kunnen gelijk hebben in hun aanpak en processen en zelfs wellicht foutloos handelen, maar het blijft zeer, zeer wrang als een nabestaande zonder partnerpensioen verder moet in zijn/haar leven.
Wat is de casus?

Voor het eerst heeft de Ombudsman Pensioenen een advies openbaar gemaakt zonder de naam van het desbetreffende pensioenfonds te anonimiseren. De Ombudsman kan sinds 2019 van die bevoegdheid gebruikmaken als het pensioenfonds het advies niet opvolgt.
"De beslissing van het pensioenfonds bpfBOUW is niet redelijk. Door gebrekkige communicatie van het fonds zijn mensen nu in de problemen gekomen", zegt Henriëtte de Lange, de Ombudsman Pensioenen. Advies publiceert zij normaal gesproken anoniem.
De klacht die bij haar binnenkwam, was van een echtpaar over de zogenoemde uitruil van het partnerpensioen. Op het moment dat een werknemer met pensioen gaat, kan hij ervoor kiezen om zelf meer ouderdomspensioen te krijgen in ruil voor minder of geen nabestaandenpensioen voor de partner.
Het echtpaar kwam er tijdens een gesprek met hun hypotheekadviseur achter dat zij daarvoor hadden gekozen en dat er geen partnerpensioen is als de man zou overlijden.


Pensioenfonds werkt niet mee
Zij vroegen bpfBOUW om die uitruil terug te draaien, omdat door gebrekkige communicatie de gevolgen voor hen onduidelijk waren. Zo begrepen zij niet uit de brieven dat geen partnerpensioen zou worden uitgekeerd bij overlijden.

"Ondanks dat het echtpaar duizenden euro's wil terugbetalen aan bpfBOUW, werkt het pensioenfonds niet mee. Op basis van het reglement begrijp ik dat het fonds de beslissing niet terugdraait, maar het echtpaar heeft de beslissing genomen met onvolledige informatie", zegt De Lange.
Toezichthouder AFM kan niets zeggen over het toezicht op individuele fondsen. Wel zegt de AFM dat er een verantwoordelijkheid ligt bij de fondsen. "Het is aan pensioenfondsen om ervoor te zorgen dat hun informatie aansluit op hun deelnemers. En persoonlijk, concreet en correct is."

Volgens bpfBouw was de communicatie helder genoeg. "Er zijn meerdere brieven verstuurd dat het partnerpensioen nul is. Het getal werd daarin letterlijk genoemd", zegt David van As, directeur van bpfBOUW.


'Je kunt ook niet een brandend huis verzekeren'
"En als we de uitruil wel terugdraaien, zetten we de poort open voor mensen om daar oneigenlijk gebruik van te maken. Mensen die opeens ziek worden, kunnen ook zo'n verzoek indienen. Je kunt ook niet achteraf een brandend huis verzekeren", zegt Van As.

Volgens De Lange kun je daar op verschillende manieren tegen aankijken. "Ik vind dat zelf geen sterk argument. BpfBOUW moet zich veel beter verplaatsen in de mensen. Als er wordt gekozen voor uitruil, is het de zorgplicht van het fonds dat mensen echt zeker weten wat het gevolg is."
De Ombudsman Pensioenen heeft eerder een soortgelijke klacht afgehandeld. Dat pensioenfonds besloot wel mee te werken en de uitruil terug te draaien na haar advies. "Dat is ook het enige redelijke dat je kunt doen."

Wat vinden wij er van?

Triest,... Gelijk hebben is vanzelfsprekend het uitgangspunt, maar willen we dit met elkaar? Er is goed gehandeld door de penisoenuitvoerder, maar de consequenties zijn enorm. Zeker ook vanuit menselijk oogpunt! Zouden we niet naar een systeem en uitvoering moeten, waarbij we standaard wel een uitkering geven aan de nabestaanden en als men daarvan wil afwijken, met dan actie dient te ondernemen? Iets om over na te denken met elkaar!

 
Top
Bel of mail ons!