logo Pensioen-coaching

Blogsectie

Ons vak is altijd in beweging. In onze blog's schrijven wij over ons vak pensioenen, leggen we zaken helder uit en geven wij onze mening. Allerlei van belang zijnde onderwerpen komen aan bod. Heb je na het lezen nog vragen? Neem dan even contact met ons op!


Mijn Lijfrente keert uit! Waar moet ik op letten? Deel II

Pensioen   /   03 mei 2021   /  A+ | a-

Mijn Lijfrente keert uit! Waar moet ik op letten? Deel II

Als je de pensioendatum hebt bereikt en een kapitaal hebt opgebouwd via een pensioenregeling of een lijfrenteverzekering, dan is de vraag hoe je dit kapitaal het beste kunt omzetten in een uitkering die aansluit bij jouw wensen en doelstellingen. Om dit te kunnen beoordelen, moet je natuurlijk wel weten wat de (on)mogelijkheden zijn.
In de voorgaande nieuwsbrieven hebben we je geïnformeerd over het direct ingaand pensioen (DIP). In deel II van deze cyslus  lichten we de direct ingaande lijfrente (DIL) verder toe.




Als je zelf pensioen opbouwt met een lijfrenteverzekering of bankspaarrekening, moet je op de afgesproken einddatum het opgebouwde kapitaal omzetten in een pensioenuitkering. Daarvoor zijn natuurlijk veel spelregels. Veel regels zijn fiscaal van karakter. Je hebt immers belastingvoordeel gehad over het betaalde bedrag. Dan kijkt de overheid wel mee of je ook de spelregels tijdens de uitkering in acht neemt.

 

Aanvullend pensioen (derde pijler)

Het gaat dus om aanvullend pensioen (in de derde pijler) dat je zelf opbouwt en niet via een werkgever via een pensioenregeling (in de tweede pijler). Zelf aanvullend pensioen opbouwen kan bij een bank, verzekeraar of een beleggingsinstelling. Als je een aantoonbaar pensioentekort hebt, kun je de inleg/premie aftrekken voor de belasting. Hierbij kun je gebruik maken van de fiscale jaar- en reserveringsruimte.  Als je stopt met werken, gebruik je het geld om een pensioenuitkering te kopen. Dit heet de uitkeringsfase. Over de uitkering betaal je, net als over de AOW en via de werkgever opgebouwd pensioen, inkomstenbelasting.


Hoog-laag constructie mogelijk?
Bij het uitkeren van een via de werkgever opgebouwd pensioenkapitaal is de uitkering “hoog-laag” redelijk ingeburgerd. Dit houdt in dat je gedurende een aantal jaren (bijvoorbeeld 5 of 10 jaar) een hogere uitkering ontvangt en daarna levenslang een lagere uitkering. Dit is mogelijk binnen een bandbreedte van 100:75.  Dit wordt redelijk vaak gedaan, omdat dit aansluit bij de wens van veel gepensioneerden om in de eerste pensioenjaren een hoger inkomen te hebben.

Bij het uitkeren van een lijfrentekapitaal is dat in principe niet toegestaan. Toch kun je zelf een dergelijke hoog-laag constructie nabootsen. In tegenstelling tot een pensioenkapitaal dat levenslang moet worden uitgekeerd, kan je een lijfrente tijdelijk laten uitkeren met een minimum looptijd van 5 jaar. Als je kiest voor een tijdelijke lijfrente uitkering, dan heeft de overheid besloten dat je maximaal € 22.443 (in 2021) op  jaarbasis mag ontvangen. In dat geval wordt er vaak gekozen voor de aankoop van enerzijds een tijdelijke oudedagslijfrente met een maximum van ongeveer € 1.870,- per maand en met het restant van de koopsom wordt een levenslange verzekerde lijfrente aangekocht.


Bij een bancaire lijfrente bestaat niet de mogelijkheid om levenslang uit te keren (het is een bankrekening en geen verzekering) en bedraagt de looptijd dan 20 jaar in plaats van levenslang. De optelsom van beide lijfrentes (de tijdelijke oudedagslijfrente en de 20-jarige lijfrente) mogen wel boven de € 1.870,- bruto per maand uitkomen, mits de tijdelijke (korter dan 20 jaar) maar onder dat bedrag blijft. Is de totale beschikbare koopsom groter dan
€ 100.000,-? In dat geval is het mogelijk om de afzonderlijke lijfrentes te verdelen over verschillende bancaire aanbieders in verband met het deposito garantie stelsel.

Opname lijfrente kapitaal ineens mogelijk?
In het pensioenakkoord is een nieuwe keuze mogelijkheid op pensioendatum geïntroduceerd. Vanaf 2023 mag je 10% van je lijfrentekapitaal in één keer uit laten keren. Vanaf 2023 is het mogelijk om maximaal 10% van een vrijkomende lijfrente in één keer te ontvangen. Dat betekent dat je niet meer het hele lijfrente bedrag om hoeft te zetten in een uitkering over meerdere jaren of levenslang.

Lijfrente uitkeringen aan nabestaanden na overlijden mogelijk?
Bij een lijfrenteverzekering kan gekozen worden voor een levenslange uitkering. Dat houdt in dat tot het overlijden een uitkering ontvangen kan worden. Simpel gezegd, wordt je 100 jaar, dan ontvang je uitkering tot 100 jarige leeftijd. Het langleven risico ligt dus bij de verzekeringsmaatschappij.          
Indien de verzekerde komt te overlijden en er is op ingangsdatum niet gekozen voor een nabestaandenlijfrente (bijv. ten gunste van de partner), dan eindigt de uitkering. Het kapitaal valt dan toe aan de verzekeringsmaatschappij. Om dit kapitaalverlies te voorkomen, dient een nabestaandenverzekering te worden afgesloten.
De gekozen uitkeringsfase moet minimaal zo lang zijn dat er statistisch gezien een overlijdenskans van minimaal 1% aanwezig is (1% sterftekanscriterium).

Bij de bancaire lijfrente is een levenslange uitkering niet mogelijk. Er dient altijd een einddatum bepaald te worden. Op het moment dat er geen saldo meer op de rekening staat, wordt er niet meer uitgekeerd. Het langleven risico ligt dus bij de klant.
Indien de uitkeringsgerechtigde komt te overlijden gaan de uitkeringen gewoon door ten gunste van zijn of haar wettige erfgenamen. In het geval van een bancaire lijfrente hoeft er dus geen nabestaandenverzekering te worden afgesloten en is geen sprake van kapitaalverlies.


Advies en bemiddeling
De beslissing over jouw pensioenuitkering is zoals eerder aangegeven heel belangrijk. Het bepaalt hoeveel je later kunt uitgeven, maar ook hoe je dit inkomen het beste kunt spreiden over de jaren, of een levenslange of tijdelijke uitkering het beste bij je past en wat er met jouw lijfrente uitkering gebeurt bij overlijden. Pensioen-Coaching kan adviseren over producten van diverse aanbieders. Met onze samenwerkingsovereenkomst spreken wij vooraf met je af wat wij voor je doen en hoeveel dit kost.


 
Top
Bel of mail ons!