logo Pensioen-coaching

Blogsectie

Ons vak is altijd in beweging. In onze blog's schrijven wij over ons vak pensioenen, leggen we zaken helder uit en geven wij onze mening. Allerlei van belang zijnde onderwerpen komen aan bod. Heb je na het lezen nog vragen? Neem dan even contact met ons op!


Verkiezingen en AOW; hoe denken de politieke partijen er over?

Pensioen   /   24 februari 2021   /  A+ | a-
Dit willen de nieuwe politieke partijen na de verkiezingen (deel 1)

De verkiezingen komen er aan; het zal je niet ontgaan zijn.  Er doen 37 partijen mee met de verkiezingen. Dat is een naoorlogs record. Maar denken ze over pensioen? Aow? Pensioenleeftijd (Ja, dat is iets anders,..)

Van alle partijen die op dit moment in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn, is inmiddels een verkiezingsprogramma bekend. Wilt u weten wat er over pensioen en AOW is opgenomen in de verkiezingsprogramma’s? Wij hebben voor u hiervan een overzicht gemaakt van een belangrijk aantal partijen.

Wij zijn onafhankelijk, in onze genen. Er is geen voorkeur voor een partij of een standpunt. Ook de volgorde is niet richting gevend aan welk standpunt dan ook. 

Vandaag kijken we naar de visie op AOW en pensioenleeftijd. Dit is de tekst uit de partij programma's. 

VVD
Meer flexibiliteit voor mensen die langer willen doorwerken. We maken het mogelijk om de AOW-uitkering twee jaar later te laten beginnen in ruil voor een hogere maandelijkse uitkering.

CDA
We introduceren een recht op deeltijdpensioen, waarmee je vanaf vijf jaar voor de AOW-leeftijd minder kunt gaan werken. Werknemers en werkgevers maken hierover per sector afspraken in de eigen cao’s.

D66
Wij willen dat het normaler en gemakkelijker wordt om na de AOW-leeftijd te blijven doorwerken, zodat mensen die vitaal zijn en willen doorwerken daar ook de kans toe krijgen.

ChristenUnie
Geen vermelding

PVV
De PVV wil dat Nederlanders zich niet langer zorgen hoeven te maken over hun oude dag. De pensioenleeftijd gaat daarom terug naar 65 jaar en mensen met een zwaar beroep zoals bouwvakkers en stratenmakers kunnen na 40 jaar werken met pensioen.

PvdA
Mensen met zware beroepen kunnen eerder stoppen met werk, zoals is afgesproken in het pensioenakkoord. Wij willen dat pensioen na vijfenveertig jaar werk tot de mogelijkheden gaat behoren. De boete op eerder stoppen met werk (de RVU-heffing) wordt afgeschaft.

Groen Links
Mensen met een zwaar beroep krijgen de ruimte om eerder te stoppen met werken.

SP
Iedere werknemer krijgt weer het recht om met 65 jaar met pensioen te gaan. Iedereen die dat wil kan blijven doorwerken. We verlagen de AOW leeftijd naar 65 jaar. Werknemers krijgen het recht om na hun 65ste door te werken, als mensen daar bewust voor kiezen.

Partij vd Dieren
Wie 40 jaar gewerkt heeft, krijgt vanaf 65 jaar AOW. Wie een uitkering heeft op 65-jarige leeftijd, krijgt vanaf dan AOW. Het wordt mogelijk te kiezen voor een lagere AOW-leeftijd in ruil voor een evenredig aangepaste AOW-uitkering.

Forum v Democratie
AOW- en pensioenleeftijd naar 65 jaar of 40 jaar werken bij zware beroepen.

SGP
De AOW-leeftijd moet flexibeler worden. Het moet mogelijk zijn om de AOW-leeftijd drie jaar later in te laten gaan, waarbij de uitkeringen in latere jaren stijgen.
De tijdelijke versoepeling van de RVU-heffing kan verlengd worden, waardoor het makkelijker wordt om eerder te stoppen met werken.

DENK
De (versnelde) verhoging van de AOW-leeftijd stoppen.

50+ 
Een volledige AOW uitkering op 65-jarige leeftijd. Geen fiscalisering.
Mensen die doorwerken na 65-jarige leeftijd krijgen, net als werkenden onder de 65, als bonus recht op een volledige arbeidskorting.

JA 21
A21 wil naar een variabele pensioenleeftijd toewerken. Zeker voor zware beroepen weegt het aantal gewerkte arbeidsjaren voor JA21 zwaar voor het moment waarop de AOW-leeftijd wordt bereikt. Het moet voor ouderen mogelijk worden om het werkzame leven flexibeler af te bouwen.

Doe er je voordeel mee! 


 
Tags:  Pensioen · AOW ·
Top
Bel of mail ons!