logo Pensioen-coaching

Blogsectie

Ons vak is altijd in beweging. In onze blog's schrijven wij over ons vak pensioenen, leggen we zaken helder uit en geven wij onze mening. Allerlei van belang zijnde onderwerpen komen aan bod. Heb je na het lezen nog vragen? Neem dan even contact met ons op!


Opname 10% van het pensioenkapitaal op pensioendatum

Pensioenakkoord   /   05 november 2020   /   0 Reacties   /  A+ | a-
In het pensioenakkoord is afgesproken dat je op pensioendatum eenmalig een bedrag ineens mag opnemen. Dit bedrag is maximaal 10% van de waarde van jouw ouderdomspensioen. Eerder bestond deze keuzemogelijkheid nog niet, terwijl dit in veel landen al wel het geval was. Zoals in Engeland bijvoorbeeld 25%.

Een andere reden waarom deze mogelijkheid wordt aangeboden, is dat pensioengerechtigden in de eerste jaren van hun pensionering vaak hogere uitgaven hebben dan in de jaren daarna. Het opgenomen bedrag mag vrij besteed worden. Denk aan het aflossen van een hypotheek, de ondersteuning van nog studerende kinderen, maar ook voor het maken van een wereldreis waarvan het gedurende het werkende leven nooit gekomen is.

Voorwaarden
Omdat er na de opname van 10% een lager levenslang pensioen overblijft, gelden er wel een aantal voorwaarden:
  • Opname is een keuzerecht, de pensioenuitvoerder is verplicht om hieraan mee te werken.
  • Er mag maximaal 10% in een keer op pensioendatum worden opgenomen, minder mag dus ook. Bij deeltijd pensioen mag er telkens 10% van het deel van het pensioen dat ingaat worden afgekocht.
  • Het is niet mogelijk om zowel 10% op pensioendatum op te nemen en ook te kiezen voor een hoog/laag regeling (pensioen dat eerst hoger is en daarna lager). De reden hiervoor is dat je anders op termijn mogelijk een te laag pensioen krijgt en er een beroep moet worden gedaan op sociale uitkeringen.
  • Het pensioen dat na de afkoop van 10% resteert moet boven de afkoopgrens blijven (Voor 2020 is de afkoopgrens voor het ouderdomspensioen vastgesteld op € 497,27 bruto per jaar).
De mogelijkheid om het ouderdomspensioen gedeeltelijk af te kopen, geldt ook voor het ouderdomspensioen dat is opgebouwd in een netto-pensioenregeling en bij bankspaar- en lijfrenteproducten.

Berekening hoogte afkoopbedrag
Het recht op afkoop is in het concept-wetsvoorstel vrij algemeen geformuleerd. Afkoop wordt berekend op basis van de afkooptarieven, dit betekent dat er bijvoorbeeld geen rekening wordt gehouden met de dekkingsgraad van het betreffende pensioenfonds.

Wetgevingstraject
Aangegeven is dat dit onderdeel van het wetsvoorstel per 1 januari 2022 in werking zal treden. Mensen die in 2021 met pensioen gaan kunnen hier dus nog geen gebruik van maken. 

En wat betekent dat voor mij?
Aandachtspunt is dat het opnemen van een pensioenbedrag ineens betekent dat dit bedrag direct belast is. Gebeurt dit vóór de AOW-leeftijd, dan is nog AOW-premie verschuldigd (in 2020 17,9% over het inkomen tot en met € 34.712). Ná de AOW-leeftijd, is geen AOW-premie meer verschuldigd. Ook moet je als deelnemer kiezen of je gebruik maakt van de mogelijkheid om 10% ineens op pensioendatum op te nemen of om het pensioen in hoogte te variëren. Het betekent dat je op pensioendatum de uitkering beter kunt laten aansluiten op jouw persoonlijke situatie.

Wat vinden wij hiervan?
Een toekomstbestendig pensioen met meer individuele keuzemogelijkheden is zeker een stap in de goede richting. Het opnemen van 10% op pensioendatum zal de meeste pensioengerechtigden aanspreken, maar het zal van jouw persoonlijke omstandigheden afhangen welke keuzemogelijkheid het beste uitpakt. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen van een uitkering ineens voor inkomensafhankelijke toeslagen, uitkeringen en belastingtarieven. Het is een sympathiek gebaar, maar let echt op dat dit financieel de juiste keuze is.
Een opname ineens kan betekenen dat je over de top een hoger belastintarief gaat betalen. Of dat je in dat betreffende jaar geen recht meer hebt op huurtoeslag, vanwege het hogere inkomen.

Goede informatie en een zorgvuldige voorbereiding hierop is belangrijk.

Jouw reactie:

CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Top
Bel of mail ons!