logo Pensioen-coaching

Blogsectie

Ons vak is altijd in beweging. In onze blog's schrijven wij over ons vak pensioenen, leggen we zaken helder uit en geven wij onze mening. Allerlei van belang zijnde onderwerpen komen aan bod. Heb je na het lezen nog vragen? Neem dan even contact met ons op!


Wat zijn de nieuwe afspraken omtrent de AOW leeftijd?

Pensioenakkoord   /   09 oktober 2020   /  A+ | a-
Drie Pijlers
Als we naar Pensioen kijken dan blijkt dat ons oudedagspensioen bestaat uit drie pijlers:
  1. Het staatspensioen (de AOW)
  2. Het pensioen dat via de werkgever wordt opgebouwd
  3. De eigen aanvulling hierop (zoals spaargeld)
In deze nieuwsbrief leggen we de invloed van het pensioenakkoord op de eerste pijler uit, het basispensioen vanuit de overheid, de AOW (Algemene Ouderdomswet).

De AOW
De AOW is een zelfstandig recht op een uitkering van 70% van het minimumloon. Deze uitkering krijgt iedere ingezetene in Nederland, maar is wel afhankelijk van het aantal jaren dat je in Nederland woont. De AOW wordt 'opgebouwd' in 50 jaar voorafgaand aan de AOW ingangsdatum. Heb je hele leven in Nederland gewoond dan krijg je 50 keer 2% is 100% van de uitkering.

De AOW-leeftijd gaat minder snel omhoog
In het pensioenakkoord dat tussen sociale partners en het kabinet is gesloten, is afgesproken dat de AOW-leeftijd minder snel stijgt dan wat eerder was afgesproken. Het is een belangrijk onderdeel in het pensioenakkoord.

Maar waarom gaat deze omhoog? Dat heeft te maken met de stijging in de levensverwachting. We leven allemaal langer. De overheid moet dus ook langer de AOW uitkeren. Om dat betaalbaar te houden is besloten de AOW ingangsdatum te koppelen aan deze levensverwachting. 


Sinds een aantal jaren is de stijging van de AOW leeftijd al gekoppeld aan de levensverwachting in Nederland. Leven we langer dan stijgt de ingangsdatum van de AOW. Vanaf 2025 stijgt de AOW-leeftijd echter niet met 1 jaar zoals we dit tot nu toe deden, maar met 8 maanden. De AOW-leeftijd blijft gekoppeld aan de levensverwachting in Nederland, maar stijgt dus minder snel.

Overigens werkt dit maar 1 kant op. We met zijn allen minder lang, en dat is in deze tijd niet eens zo gek ( 2019 griepgolf en 2020 Covid-19), dan gaat de AOW ingangsdatum niet naar beneden. Hij blijft hooguit langer hangen op bijvoorbeeld 67 jaar, maar zal dus niet terugzakken naar bijvoorbeeld 66 jaar.


De AOW-leeftijd is vastgesteld tot en met 2025
De AOW-leeftijd wordt vastgesteld op basis van het Pensioenakkoord. Zoals hierboven aangegeven hangt de AOW-leeftijd af van de levensverwachting in Nederland. Ben je geboren na 31 december 1958? Dan is jouw AOW-leeftijd nog niet bekend. Maar deze is minimaal 67 jaar. De AOW-leeftijd is 5 jaar van tevoren bekend.

En wat betekent dat voor mij?
In alle omstandigheden geldt dat het pensioenakkoord impact gaat hebben. We hebben allemaal te maken met de stijging van de AOW-leeftijd. Wanneer voor jou precies de AOW datum is, dat is afhankelijk van je geboortedatum. Wil je graag weten hoe dat er voor jou uit ziet, check dan eens de website van het Svb; https://www.svb.nl/nl/aow/aow-leeftijd/uw-aow-leeftijd  Daar kun je jouw geboortedatum invullen. Is de AOW datum nog niet bekend dan geeft de SVB je een indicatie. 

Wat vinden wij hiervan?
Het is een mooi onderhandelingsresultaat dat de stijging van de AOW leeftijd minder snel gaat. Mensen hoeven hierdoor minder lang door te werken. Nu bekend is hoe we er in de toekomst mee omgaan kunnen mensen zich ook beter gaan voorbereiden. Wat we wel raar vinden is dat het maar 1 kant op werkt. Als we dus in Nederland minder lang leven gaan we niet eerder AOW ontvangen. 

Het blijft dus belangrijk voor jezelf om na te gaan of de AOW datum voor jou een passende pensioendatum is. Wil je eerder stoppen met werken dan kan dat, maar dan moet je wel in actie komen!
Top
Bel of mail ons!