logo Pensioen-coaching

Blogsectie

Ons vak is altijd in beweging. In onze blog's schrijven wij over ons vak pensioenen, leggen we zaken helder uit en geven wij onze mening. Allerlei van belang zijnde onderwerpen komen aan bod. Heb je na het lezen nog vragen? Neem dan even contact met ons op!


Afschaffing doorsneepremie

Pensioenakkoord   /   21 oktober 2020   /  A+ | a-

Een belangrijke en ingewikkelde afspraak die in het pensioenakkoord is opgenomen, betreft de wijziging van de financiering van pensioenregelingen. De zogehete doorsneepremie verdwijnt. Deze wordt in combinatie met de min of meer harde toezegging over de toekomstige levenslange pensioenuitkering losgelaten.  Alle regelingen moeten voor 1 januari 2026 zijn aangepast aan deze nieuwe wetgeving.

Wat is een doorsneepremie?

Simpel gezegd is de doorsneepremie een gelijke premie die voor een bepaalde groep uniform is vastgesteld zonder rekening te houden met individuele verschillen in leeftijd, burgerlijke staat of geslacht. Bij gelijk salaris bouwt iedereen per jaar hetzelfde pensioen op. In de doorsneepremie zit een stukje solidariteit: als je jong bent, betaal je eigenlijk te veel voor wat je opbouwt en als je ouder bent, betaal je te weinig. Hierdoor betaalt iedereen een gelijke premie.

Er van uitgaande van dat je 40 jaar in dezelfde branche of bij hetzelfde bedrijf werkt is dat niet zo erg. Echter dat is in deze tijd niet meer gebruikelijk. We wisselen namelijk veel meer van baan. Deze ongelijkheid lossen we nu met het pensioenakkoord op.

Gelijke premie andere opbouw!
In het pensioenakkoord is afgesproken dat we nog steeds een gelijke premie betalen. Maar er verandert wel iets. De premie is straks van jou! De premie wordt niet meer verdeeld over jong en oud, maar je krijgt je eigen pensioenpotje.  

Wat betekent dit voor pensioenfondsen?
De meeste werkenden bouwen pensioen op bij een pensioenfonds. Bij deze pensioenfondsen wordt pensioen meestal opgebouwd in een middelloonregeling op basis van een doorsneepremie. Dit is in de toekomst niet meer toegestaan. Door de overstap naar een pensioenstelsel met een leeftijdsonafhankelijke premie voor iedereen, is er geen sprake meer van solidariteit in de premie. Er gaat dus nogal wat veranderen bij pensioenfondsen!

Compensatie
Voor de groep mensen vanaf 40 jaar, betekent dit dat ze jarenlang te veel hebben betaald en niet profiteren van de omslag naar minder betalen. Voor deze groep is compensatie nodig. De gedachte is dat pensioenfondsen dit voor deze groepen kostenneutraal kunnen oplossen vanuit hun buffer. Zo niet, dan vraagt dit om een andere oplossing. De situatie kan per pensioenfonds verschillen.


Wat betekent dit voor de pensioenregelingen bij een verzekeraar of Premie Pensioeninstelling?
We spreken van een verzekerde (pensioen)regeling als een werkgever de pensioenregeling heeft ondergebracht bij een verzekeraar. Dit kan een middelloonregeling zijn of een beschikbare premieregeling.
Middelloonregelingen zijn in de toekomst niet meer toegestaan en moeten worden gewijzigd. Een pensioenregeling in de vorm van een gegarandeerde pensioenaanspraak kan dus niet meer. Alle werknemers gaan pensioen opbouwen op basis van een premieregeling.

Er komt een maximaal fiscaal toegestane pensioenpremie. De hoogte hiervan ligt tussen de 30% en 33%. Deze premie is leeftijdsonafhankelijk, dus voor alle werknemers hetzelfde: een “vlakke premie”.
Het uitgangspunt van het pensioenakkoord is ook dat het pensioendoel gelijk blijft. Er is geen versobering van het pensioen of de premie beoogd. Wel wijzigt de premie-inleg.

En wat betekent dat voor mij?
Het is afhankelijk van het soort pensioenregeling (middelloon of beschikbare premieregeling) en waar deze is ondergebracht (pensioenfonds of een verzekeraar), wat de veranderingen zijn.
Nieuwe deelnemers in bestaande en nieuwe premieregelingen dienen per uiterlijk 1 januari 2026 een leeftijdsonafhankelijke premie te ontvangen.
Voor bestaande beschikbare premieregelingen met een “stijgende premie” is een uitzondering gemaakt. Deze regelingen kunnen blijven bestaan voor de werknemers die hier al in zijn ogenomen. Dat betekent voor een werkgever wel het uitvoeren van twee ( of meer) regelingen.

Wat vinden wij hiervan?
2026 lijkt nog ver weg, maar niets is minder waar. De arbeidsvoorwaarde pensioen is de laatste jaren veelvuldig gewijzigd en zal op korte termijn dus weer wijzigen. Het is voor zowel werkgevers als voor werknemers van belang dat ze duidelijk geïnformeerd worden over de wijzigingen die op stapel staan en welke consequenties dit voor hen heeft.

Een goede voorbereiding op de komende wijzigingen kost tijd en zorgt ervoor dat je een goede afgewogen beslissing kunt nemen voor de langere termijn.

In het nieuwe stelsel zal het daarnaast voor jongeren nog belangrijker gaan worden om adequaat aan de slag te gaan met hun pensioen. De beginjaren worden namelijk nog belangrijker. De uitdaging is deze groep te bereiken. Het is een feit dat voor veel jongeren pensioen een ver van mijn bed show is en er weinig vertrouwen is in het pensioenstelsel. Dit punt zal met zorg en aandacht aangepakt moeten worden.

Top
Bel of mail ons!